2018.07.13
Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27...
AktualnościRODO KLAUZULA

dodano: 2018.07.13

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO, które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku:
- Klauzula informacyjna - wychowankowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni
- Klauzula informacyjna - dzieci podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz ich rodzice/opiekunowie prawni
- Klauzula informacyjna - Strona internetowa i media społecznościowe

Wychowankowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych. informuję, iż:

-administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku z siedzibą przy ul. Waszyngtona 16, kod pocztowy 15-274
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku jest EXPLICO Kancelaria Radców Prawnych Horoszewski i Wspólnicy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Suraskiej 6 lok. 26, 15-422 Białystok , NIP 542-245-28-27 reprezentowaną przez radcę prawnego Marcina Horoszewskiego Do realizacji zadań inspektora ochrony danych wyznaczono Panią Aleksandrę Kulikowską tel. 735 122 233, poczta elektroniczna inspektor@kancelaria-explico.pl
- dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu organizowania procesu nauczania i wychowania oraz do celów archiwalnych podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji
- dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu nauczania i wychowania, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Dzieci podlegające obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz ich rodzice/opiekunowie prawni

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych. informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku z siedzibą przy ul. Waszyngtona 16 kod pocztowy 15- 274
- inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku jest EXPLICO Kancelaria Radców Prawnych Horoszewski i Wspólnicy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Suraskiej 6 lok. 26, 15-422 Białystok , NIP 542-245-28-27 reprezentowaną przez radcę prawnego Marcina Horoszewskiego Do realizacji zadań inspektora ochrony danych wyznaczono Panią Aleksandrę Kulikowską tel. 735 122 233, poczta elektroniczna inspektor@kancelaria-explico.pl
- dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu kontroli podleganiu obowiązkowi wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego Pani/Pana dziecka oraz do celów archiwalnych podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - m.in. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
- dane osobowe obejmują: imiona, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania dziecka, oraz imiona, nazwiska rodziców/opiekunów prawnych
- odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty publiczne głównie szkoły podstawowe z określonym obwodem szkolnym, organy państwowe i inni uprawnieni w zakresie ich kompetencji
- dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały pozyskane, a po tym okresie dla celów archiwalnych i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa
- dane osobowe pochodzą od: szkół podstawowych potwierdzających realizację obowiązku wychowania przedszkolnego
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Strona internetowa i media społecznościowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest Przedszkole Samorządowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku z siedzibą przy ul. Waszyngtona 16 kod pocztowy 15- 274 inspektorem ochrony danych w Przedszkolu Samorządowym nr 52 w Białymstoku jest EXPLICO Kancelaria Radców Prawnych Horoszewski i Wspólnicy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Suraskiej 6 lok. 26, 15-422 Białystok , NIP 542-245-28-27 reprezentowaną przez radcę prawnego Marcina Horoszewskiego Do realizacji zadań inspektora ochrony danych wyznaczono Panią Aleksandrę Kulikowską tel. 735 122 233, poczta elektroniczna inspektor@kancelaria-explico.pl
- dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu promocji przedszkola głównie w środowisku lokalnym za pomocą strony internetowej oraz portali społecznościowych podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
-odbiorcą danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą dzieci, rodzice, inni goście witryn internetowych
-dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka imię, nazwisko, grupa, wizerunek będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zamieszczenia 5 pełnych lat szkolnych
-posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
-zgodę można wycofać poprzez wniesienie pisma w sposób ogólnie przyjęty do sekretariatu, za pomocą poczty elektronicznej ze wskazaniem kogo dotyczy cofnięcie zgody na przetwarzanie danych
-ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
-podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak informacji o działaniach i sukcesach Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka.

Autor: grażkaDNI ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU

dodano: 2018.07.05

Zapraszamy rodziców z dziećmi na dni adaptacyjne w następującym terminie:
9-13.07.2018 r w godzinach: 9.30 - 11.0


Autor: grażkaWYCIECZKA

dodano: 2018.06.06

Wycieczka do KRAINY KRASNOLUDKÓW
20.06.2018 r. godz. 9.00 - 14.00. Koszt - 45 zł. Zapisy do 15 czerwca
Zapewniamy:
- gry i zabawy na świeżym powietrzu
- pływanie tratwa
- przejazd bryczką
- zwiedzanie Krainy Krasnoludków
- ciepły obiad, woda , kompot

Dzieciom pozostającym w przedszkolu zapewniamy opieke

Autor: grażka

Goci on-line: 3 Odwiedziło nas już   ctctctctctct   goci Valid HTML 4.01!
Copyright © 2006-2008 Przedszkole Samorz‘dowe nr 52 Kubusia Puchatka w Białymstoku         Projektowanie stron www